BlackBerry Q5 - Bật Phím tắt nhạc

background image

Phím tắt nhạc

Để

điều khiển nhạc của bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn, bạn có thể cài các phím âm lượng trên thiết bị BlackBerry để bỏ

qua

bài hát trong ứng dụng Nhạc.

1.

Trên

màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình.

2.

Nhấn

Cài đặt > Âm lượng chính.

3.

Bật

khóa chuyển Phím tắt nhạc.

Trong

ứng dụng Nhạc, để bỏ qua một bài hát hãy bấm và giữ phím Tăng âm lượng. Để trở về một bài hát trước đó, hãy bấm

giữ phím Giảm âm lượng.

Phát