BlackBerry Q5 - Tôi không thể chụp được ảnh toàn cảnh mà không bị mờ

background image

không thể chụp được ảnh toàn cảnh mà không bị mờ

Thử

bất cứ thao tác nào sau đây:

Hướng

dẫn sử dụng

Media

108

background image

• Nếu ảnh toàn cảnh của bạn bị mờ, hãy cố gắng chậm rãi khi bạn lia thiết bị BlackBerry của mình từ bên này sang bên

kia.

Ngừng di chuyển thiết bị khi các hộp trên màn hình thẳng hàng với nhau.

• Chế độ toàn cảnh hoạt động tốt nhất khi dùng để chụp ảnh các phong cảnh có rất nhiều chi tiết hình ảnh ở phông nền.

Chế

độ toàn cảnh không hoạt động tốt ở những cảnh chụp hoặc phông nền đơn sắc, tương tự như bức tường trắng.