BlackBerry Q5 - Xóa một đài radio khỏi Mục ưa thích

background image

một đài radio khỏi Mục ưa thích

Để

xóa một đài radio khỏi Mục ưa thích, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Hướng

dẫn sử dụng

Media

132

background image

• Trên màn hình Radio FM, hãy chạm và giữ một đài phát có biểu tượng ngôi sao ở góc trên bên phải. Nhấn

.

• Khi đang phát một trong các đài ưa thích, bên cạnh con số đài phát, hãy nhấn

.

Hướng

dẫn sử dụng

Media

133

background image

Cài

đặt

Tùy

chỉnh cài đặt thiết bị

Thiết

bị BlackBerry của bạn được được thiết kế để mang lại khả năng tùy chỉnh và kiểm soát ở mức cao. Bạn có thể lấy

thiết

bị ra khỏi hộp và bắt đầu sử dụng, nhưng bạn cũng có thể điều chỉnh và tối ưu hóa thiết bị theo các nhu cầu của

mình.

Làm quen với các tùy chọn và khám phá thêm về những gì thiết bị của bạn có thể làm được.

1. Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2. Nhấn