BlackBerry Q5 - Kiểm tra dung lượng bộ nhớ còn trống bao nhiêu

background image

tra dung lượng bộ nhớ còn trống bao nhiêu

Bạn

có thể xem mức dung lượng đã dùng và còn trống hiện có trên thiết bị BlackBerry và thẻ nhớ của bạn. Bạn cũng có thể

xem

chi tiết những loại tập tin nào đang chiếm dung lượng.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Lưu trữ và Truy cập.

3.

Nhấn

Chi tiết Lưu trữ Thiết bị hoặc Chi tiết Thẻ nhớ.

Mẹo:

Dung lượng bộ nhớ còn trống sẽ hiển thị khi bạn thu nhỏ ứng dụng Trình Quản lý Tập tin.

Tôi