BlackBerry Q5 - Thẻ nhớ ngoài và lưu trữ

background image

nhớ ngoài và lưu trữ

Thẻ

nhớ cho phép bạn lưu trữ thêm nhiều hình ảnh, video, nhạc và tài liệu trên thiết bị BlackBerry của bạn! Các tập tin mà

bạn

lưu trữ trên thiết bị của mình có thể được truyền giữa thiết bị và máy tính của bạn chỉ bằng một vài bước.

Di