BlackBerry Q5 - Tổng quan về cài đặt thiết bị

background image

quan về cài đặt thiết bị

Mục

tả

Chế

độ trên máy bay

• Tắt tất cả các kết nối không dây.

Mạng

và kết nối

• Cài kết nối USB của bạn, kể cả Chế độ lưu trữ USB, Chế độ chỉ sạc và

địa

chỉ IP thủ công.

• Truy cập vào chế độ trên máy bay để tắt tất cả các kết nối của bạn.
• Thiết lập kết nối với mạng di động, mạng Wi-Fi, thiết bị hỗ trợ Bluetooth,

NFC

(nếu được hỗ trợ), hotspot di động và Internet tethering.

Thông

báo

• Bật chế độ rung
• Tắt Xem trước nhanh và thông báo đèn LED.
• Tùy chỉnh thông báo bằng âm thanh và trực quan cho ứng dụng cụ thể.

Âm

lượng chính

• Điều chỉnh âm lượng tổng thể trên thiết bị của bạn.
• Gán phím tắt cho phím âm lượng.
• Bật tăng âm để sử dụng với tai nghe của bạn.

Tài

khoản

• Thêm hoặc thay đổi các tài khoản mạng xã hội và email.
• Truy cập các tùy chọn thiết lập nâng cao như IMAP và POP.

BlackBerry

Hub

• Quản lý cài đặt email và tin nhắn.
• Quản lý cài đặt nhắn tin văn bản.
• Xem số liên lạc gần đây hoặc bị chặn.

Cài

đặt nhanh

• Truy cập vào các cài đặt bạn thường xuyên sử dụng.
• Truy cập vào các cài này bất cứ lúc nào khi vuốt xuống từ trên cùng của

màn

hình bằng hai ngón tay.

Phím

tắt và quay số nhanh

• Gán hành động hoặc số quay nhanh cho một phím xác định.

Quản

lý dữ liệu

• Nhận thông báo khi bạn đạt tới giới hạn dữ liệu hàng tháng.
• Xem số liệu sử dụng dữ liệu của bạn.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

135

background image

Mục

tả

• Điều chỉnh hoặc truy cập vào cài đặt dữ liệu di động.

Hiển

thị

• Chọn một hình nền.
• Thay đổi phông chữ.
• Điều chỉnh độ sáng màn hình.
• Tùy chỉnh khóa màn hình.

Chế

độ tiết kiệm pin

• Bật hoặc tắt tùy chọn để tự động truy nhập Chế độ tiết kiệm pin.
• Tùy chỉnh cài đặt để kéo dài thời lượng pin khi Chế độ tiết kiệm pin được

bật.

Ngôn

ngữ và Nhập liệu

• Bật hoặc tắt tiên đoán văn bản, thay thế từ, và kiểm tra chính tả.
• Thay đổi ngôn ngữ, khu vực và hệ thống đo lường.
• Tắt âm thanh Bàn phím BlackBerry.

BlackBerry

Assistant

• Cài các tùy chọn để tìm kiếm thiết bị, phản hồi bằng giọng nói, và tương

tác

bằng giọng nói.

BlackBerry

Balance (nếu có)

• Tạo hoặc thay đổi mật khẩu vùng công việc.
• Chỉ xóa vùng công việc và dữ liệu của bạn khỏi thiết bị và giữ nguyên dữ

liệu

cá nhân của bạn.

Kết

nối thiết bị

• Bật các kết nối với BlackBerry Blend và BlackBerry Link.
• Thiết lập truy cập từ xa với máy tính để chia sẻ tài liệu và đồng bộ hóa

media.

BlackBerry

ID

• Xem thông tin BlackBerry ID hiện thời của bạn.
• Đăng nhập vào BlackBerry ID của bạn.
• Thay đổi mật khẩu BlackBerry ID của bạn

BlackBerry

Protect (nếu có)

• Bật BlackBerry Protect để giúp bảo mật và xác định vị trí thiết bị của bạn

nếu

bị mất hoặc bị đánh cắp.

Bảo

mật và Quyền riêng tư

• Thiết lập thiết bị của bạn để sử dụng thẻ thông minh.
• Tạo mật khẩu thiết bị.
• Mã hóa dữ liệu thiết bị của bạn.
• Xóa dữ liệu thiết bị của bạn.
• Thay đổi quyền hạn cho các ứng dụng được tải về.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

136

background image

Mục

tả

• Tạo mã PIN thẻ SIM.

Trình

quản lý ứng dụng

• Thay đổi ứng dụng mặc định được dùng để mở một loại tập tin cụ thể.
• Theo dõi các ứng dụng đang sử dụng bộ nhớ thiết bị.

Chia

sẻ Media (nếu có)

• Kết nối với thiết bị không dây để chia sẻ nội dung media.

Ngày

và giờ

• Thay đổi múi giờ, thời gian và ngày.

Cập

nhật Phần mềm

• Xem phiên bản phần mềm hiện tại đang chạy trên thiết bị của bạn.
• Kiểm tra các bản cập nhật phần mềm.

Lưu

trữ và truy cập

• Xem dung lượng lưu trữ khả dụng trên thiết bị và thẻ nhớ của bạn.
• Thiết lập quyền truy cập vào các tập tin được lưu trữ trên thiết bị của

bạn,

bao gồm cả kết nối USB, chia sẻ tập tin Wi-Fi và bảo vệ mật khẩu

để

chia sẻ tập tin.

• Định dạng thẻ nhớ ngoài và xóa dữ liệu khỏi thẻ nhớ ngoài của bạn.

Dịch

vụ vị trí

• Chọn xem các ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí của bạn hay không.
• Xóa các tìm kiếm gần đây mà bạn đã nhập trong ứng dụng Bản đồ.

Tương

tác nâng cao

• Bật hoặc tắt các cử chi cụ thể nhằm cho phép bạn thực hiện tác vụ đơn

giản

nhanh chóng hơn.

Tùy

chọn thanh toán

• Thêm tài khoản thanh toán.
• Cài phương thức thanh toán ưu tiên.

Khả

năng tiện dụng

• Sử dụng BlackBerry Screen Reader.
• Bật Chế độ phóng to và Tương phản nghịch.
• Thay đổi cài đặt cho phụ đề đóng, độ sáng màn hình, cỡ chữ, khả năng

tương

thích của thiết bị trợ thính và TTY.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

137

background image

Mục

tả

Giới

thiệu

• Tìm thông tin chung về thiết bị của bạn, chẳng hạn như thông tin phần

cứng,

chi tiết mạng và dung lượng bộ nhớ lưu trữ.

• Nhận biết mã PIN, phiên bản phần mềm và model thiết bị của bạn.
• Xem số điện thoại và tên của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
• Xem hoặc thay đổi tên của thiết bị sẽ hiển thị nếu một thiết bị khác phát

hiện

ra thiết bị này qua kết nối Bluetooth hoặc kết nối không dây.

Cập