BlackBerry Q5 - Thay đổi ngôn ngữ nhập liệu bằng giọng nói

background image

đổi ngôn ngữ nhập liệu bằng giọng nói

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Ngôn ngữ và Nhập liệu.

3.

Nhấn

Đọc chính tả.

4.

Trong

danh sách thả xuống Ngôn ngữ, hãy nhấn vào ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

Phương