BlackBerry Q5 - Thay đổi cài đặt bàn phím, nhập liệu hoặc nhập văn bản

background image

đổi cài đặt bàn phím, nhập liệu hoặc nhập văn

bản

Bạn

có thể cá nhân hóa trải nghiệm nhập văn bản của mình bằng cách thay đổi các cài đặt Bàn phím BlackBerry, nhập

liệu

hoặc nhập văn bản trên thiết bị BlackBerry của bạn.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Ngôn ngữ và nhập liệu.