BlackBerry Q5 - Khóa hoặc mở khóa thiết bị

background image

hoặc mở khóa thiết bị

Mẹo:

Nhấn nhanh vào phím Nguồn/Khóa sẽ đưa thiết bị của bạn về chế độ nghỉ. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm pin.

Hướng

dẫn sử dụng

Bảo

mật và sao lưu

305

background image

Phím

tắt bàn phím: Khóa màn hình

Hành

động

Phím

tắt

Khóa

màn hình thiết bị BlackBerry từ màn hình chính,

BlackBerry

Hub, hoặc ứng dụng Điện thoại

Bấm

và giữ K

Khóa

màn hình

Bằng

cách khóa màn hình, bạn có thể giúp ngăn ngừa thiết bị BlackBerry của bạn vô tình gửi tin nhắn hoặc quay số trong

túi.

Việc khóa màn hình không tắt thông báo cho các cuộc gọi đến hoặc tin nhắn.

Bấm

phím Nguồn/Khóa trên đỉnh thiết bị của bạn.

Để

mở khóa màn hình, hãy vuốt lên từ cuối màn hình.

Khóa

thiết bị của bạn bằng mật khẩu

Bạn

đang tìm kiếm một cách đơn giản để giúp bảo vệ các dữ liệu thiết bị BlackBerry và ngăn ngừa sử dụng trái phép thiết

bị

của bạn? Bạn có thể cài mật khẩu để khóa thiết bị của mình khi để máy ra ngoài hoặc không sử dụng.

1.

Nếu

bạn không có mật khẩu, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn

Cài đặt >

Bảo

mật và Quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị. Bật khóa chuyển Mật khẩu thiết bị. Nhập mật khẩu.

2.

Để

khóa thiết bị của bạn, hãy làm một trong các cách sau:

• Bấm và giữ phím Nguồn/Khóa. Nhấn vào

.

• Để tự động khóa thiết bị của bạn sau một khoảng thời gian nhất định, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên

cùng

của màn hình. Nhấn

Cài đặt > Bảo mật và Quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị. Trong danh sách thả

xuống

Khóa thiết bị sau, hãy chọn một khoảng thời gian.

• Để tự động khóa thiết bị khi nó đang ở trong bao BlackBerry, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng

của

màn hình. Nhấn

Cài đặt > Bảo mật và Quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị. Bật khóa chuyển Khóa thiết bị

khi

đưa vào bao Holster.

• Để cho phép một ứng dụng đang hoạt động được ưu tiên hơn khi thiết bị khóa lại, ví dụ, để thiết bị của bạn không

khóa

lại trong khi đang xem một bộ phim trong ứng dụng Phim, trên màn hình chủ, hãy vuốt xuống từ trên cùng

của

màn hình. Nhấn

Cài đặt > Bảo mật và Quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị. Bật khóa chuyển Cho phép ứng

dụng

kéo dài thời gian khóa mật khẩu.

Hướng

dẫn sử dụng

Bảo

mật và sao lưu

306

background image

Để

mở khóa thiết bị, hãy bấm phím Nguồn/Khóa. Vuốt từ phía dưới cùng của màn hình lên trên. Khi được nhắc, hãy nhập

mật

khẩu thiết bị của bạn.

Khóa

thiết bị bằng mật khẩu vùng công việc

Nếu

thiết bị BlackBerry của bạn sử dụng công nghệ BlackBerry Balance để tách hoạt động công việc và cá nhân của bạn,

bạn

có thể sử dụng cùng một mật khẩu để làm mật khẩu cho cả vùng công việc lẫn cho thiết bị của mình, tùy thuộc vào

việc

cài đặt quy tắc của người quản trị.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Bảo mật và quyền riêng tư > Mật khẩu thiết bị > BlackBerry Balance.

3.

Nếu

được nhắc, hãy nhập vào mật khẩu vùng công việc của bạn.

4.

Bật

khóa chuyển Dùng làm mật khẩu thiết bị.

5.

Nhập

vào mật khẩu thiết bị của bạn. Nhấn OK.

6.

Nhập

vào mật khẩu vùng công việc của bạn. Nhấn OK.

Mở

khóa thiết bị của bạn bằng mã mở khóa mạng

Để

có mã mở khóa cho thiết bị BlackBerry, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết

bị của bạn có thể bị khóa mạng cho phép thiết bị đó chỉ có thể kết nối mạng di động với nhà cung cấp dịch vụ hiện

tại

của bạn. Nếu bạn dự kiến đi du lịch quốc tế và muốn sử dụng thẻ SIM từ một nhà cung cấp dịch vụ khác, bạn có thể

cần

phải nhập mã số mở khóa.

Mẹo:

Để xem nhà cung cấp dịch vụ hiện thời được liên kết với thiết bị của bạn, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên

cùng

của màn hình. Nhấn

Cài đặt > Giới thiệu. Trong danh sách thả xuống Danh mục, hãy nhấn Thẻ SIM.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Bảo mật và quyền riêng tư > Thẻ SIM.

3.

Trong

phần Khóa mạng điện thoại, hãy nhấn vào một mục bị khóa.

4.

Khi

được nhắc, hãy nhập vào mã mở khóa.

THẬN

TRỌNG: Vì lý do bảo mật, mỗi mã mở khóa chỉ có thể được nhập sai 10 lần. Nếu bạn vượt quá số lần thử nhập mã

mở

khóa, thẻ SIM của bạn sẽ chỉ cho phép thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Để được hỗ trợ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch

vụ

của bạn.

Thay