BlackBerry Q5 - Di chuyển một biểu tượng ứng dụng hoặc ứng dụng đang mở quanh màn hình chính

background image

chuyển một biểu tượng ứng dụng hoặc ứng dụng

đang

mở quanh màn hình chính

Bạn

có thể sắp xếp lại các biểu tượng ứng dụng hoặc ứng dụng đang mở trên màn hình chính để chúng nằm ở bất cứ nơi

nào

bạn muốn. Ví dụ, nếu thuận tay phải, bạn có thể sắp xếp các ứng dụng thường xuyên sử dụng của mình ở bên phải

màn

hình. Sau đó, khi sử dụng thiết bị BlackBerry bằng một tay, sẽ dễ dàng hơn để mở các ứng dụng đó.

1.

Trên

màn hình chính, hãy chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng hoặc ứng dụng đang mở cho đến khi tất cả các biểu

tượng

hoặc ứng dụng đang mở bắt đầu nhấp nháy.

2.

Kéo

biểu tượng hoặc ứng dụng đến một vị trí khác trên màn hình chính và bỏ ngón tay ra.

Hướng

dẫn sử dụng

Ứng

dụng và tính năng

232

background image

Thêm