BlackBerry Q5 - Điều chỉnh âm trầm và âm bổng cuộc gọi

background image

chỉnh âm trầm và âm bổng cuộc gọi

1.

Trong

ứng dụng Điện thoại, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

> Âm thanh cuộc gọi.

Cài