BlackBerry Q5 - Reglarea manuală a unui post de radio

background image

Reglarea manuală a unui post de radio

1.

În aplicaţia Muzică, atingeţi

>

.

2.

Atingeţi

.

3.

Atingeţi Reglare la.

4.

Glisaţi degetul la postul de radio pe care doriţi să îl reglaţi.

Sfat: Când selectaţi postul pe care doriţi să îl reglaţi, atingeţi Reglare la.