BlackBerry Q5 - Arhivarea e-mailurilor

background image

Arhivarea e-mailurilor

În funcţie de contul în care se află, este posibil să nu puteţi arhiva un e-mail sau crea dosare pentru e-mailuri.

Arhivarea unui e-mail

Puteţi arhiva mesajele e-mail trimise sau primite.

1.

În BlackBerry Hub, atingeţi şi menţineţi apăsat un mesaj e-mail.

2.

Atingeţi

.

3.

Atingeţi un dosar.

Adăugarea, redenumirea sau ştergerea unui dosar de e-mailuri

În BlackBerry Hub, atingeţi lista derulantă din partea superioară a ecranului.

Ghidul utilizatorului

BlackBerry Hub şi e-mail:

76

background image

• Pentru a adăuga un dosar, atingeţi şi menţineţi apăsat dosarul pe care doriţi să-l utilizaţi ca dosar părinte. Atingeţi

.

Introduceţi un nume pentru dosar. Atingeţi OK.

• Pentru a redenumi un dosar, atingeţi şi menţineţi apăsat dosarul. Atingeţi

. Introduceţi un nume nou pentru dosar.

Atingeţi OK.

• Pentru a şterge un dosar, atingeţi şi menţineţi apăsat dosarul. Atingeţi

.

Păstrarea tuturor e-mailurilor dintr-un dosar pe dispozitiv

Dacă utilizaţi o aplicaţie pentru e-mail desktop, precum Microsoft Outlook, pentru a arhiva e-mailuri în dosare, dispozitivul
dvs. BlackBerry nu descarcă automat copii ale e-mailului respectiv. Puteţi avea la îndemână pe dispozitiv e-mailurile
îndosariate sincronizând un dosar cu e-mailuri.

1.

În BlackBerry Hub, atingeţi bannerul din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi şi menţineţi apăsat un dosar.

3.

Atingeţi

.