BlackBerry Q5 - Adăugarea unei locaţii la ecranul Preferinţe

background image

Adăugarea unei locaţii la ecranul Preferinţe

1.

În aplicaţia Hărţi, atingeţi

>

.

2.

Atingeţi

.

3.

În ecranul Adăugare preferinţă, selectaţi o locaţie din listă sau atingeţi Intrare nouă.

4.

Dacă este necesar, introduceţi informaţii suplimentare.

5.

Atingeţi Salvare.
Sfat: De asemenea, puteţi adăuga locaţii la ecranul Preferinţe atingând şi ţinând apăsat un rezultat al căutării sau

numele unui contact şi atingând

.

Pentru a elimina o locaţie din ecranul Preferinţe, atingeţi

>

. Atingeţi Preferinţe. Atingeţi şi menţineţi apăsată

locaţia pe care doriţi să o eliminaţi. Atingeţi

.