BlackBerry Q5 - Adăugarea unui contact din ecranul Apeluri

background image

Adăugarea unui contact din ecranul Apeluri

Ghidul utilizatorului

Aplicaţii şi funcţii

247

background image

1.

În aplicaţia Telefon, atingeţi pictograma

.

2.

Atingeţi şi menţineţi apăsat un număr de telefon.

3.

Atingeţi

.

• Pentru a adăuga numărul de telefon la o intrare de contact existentă, atingeţi un contact din listă.
• Pentru a adăuga un contact nou, atingeţi

.

4.

Atingeţi Salvare.