BlackBerry Q5 - Automatyczne łączenie z siecią VPN

background image

Automatyczne łączenie z siecią VPN

Urządzenie BlackBerry można ustawić na automatyczne łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN), gdy znajdzie się ono w
zasięgu sieci komórkowej.

1.

Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z jego górnej części.

2.

Dotknij opcji

Ustawienia > Sieci i połączenia > VPN.

3.

Dotknij opcji

.

4.

Na liście rozwijanej Profil VPN dotknij profilu, który ma zostać użyty. Jeśli brak profili VPN na liście, utwórz nowy lub

skontaktuj się z administratorem.

5.

Włącz przełączanie opcji Połącz przez sieć komórkową.