BlackBerry Q5 - Udostępnianie łącza lub obrazu

background image

Udostępnianie łącza lub obrazu

Elementy stron WWW można udostępniać w wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej, w serwisie Facebook lub Twitter,
komunikatorzeBBM i nie tylko.

W programie Przeglądarka BlackBerry wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby udostępnić oglądaną stronę internetową, dotknij ikon

>

.

• Aby udostępnić łącze lub zdjęcie, dotknij je, a następnie przytrzymaj. Dotknij ikony

.