BlackBerry Q5 - Slimme labels delen

background image

Slimme labels delen

Afhankelijk van uw serviceprovider, de instellingen van uw beheerder en het model van uw BlackBerry-toestel wordt de
NFC-functie mogelijk niet ondersteund.

Raak in de app Slimme labels een label lang aan.

• Als u het slimme label als een QR Code wilt weergeven die door een ander toestel kan worden gescand, raakt u

aan.

• Als u een slim label wilt delen in een bericht zoals een e-mail of sms, of met een app zoals BlackBerry Remember, raakt

u

aan. Raak een berichttype of app aan.

• Als u het slimme label naar een ander BlackBerry-toestel met NFC wilt sturen, raakt u

> NFC aan. Houd de

achterkanten van de toestellen tegen elkaar.

• Raak

aan om het slimme label naar een schrijfbaar NFC-label te kopiëren. Raak met uw toestel het NFC-label aan.

Tip: NFC-labels worden vaak verkocht als stickers. Als u uw slimme label naar een NFC-sticker kopieert, kunt u uw

slimme labels praktisch overal achterlaten.

Gebruikershandleiding

Toepassingen en functies

282

background image

Slimme labels vergrendelen

Afhankelijk van uw serviceprovider, de instellingen van uw beheerder en het model van uw BlackBerry-toestel wordt de
NFC-functie mogelijk niet ondersteund.
Als u een slim label kopieert naar een schrijfbaar NFC-label en u wilt het label u op een openbare plek achterlaten, is het
verstandig uw label te vergrendelen om te voorkomen dat er mee geknoeid wordt. Een vergrendeld NFC-label kan niet
worden ontgrendeld, gewijzigd of gewist.

1.

Raak in de Slimme labels-app

>

aan.

2.

Houd de achterzijde van uw BlackBerry-toestel tegen het label.