BlackBerry Q5 - Meldingsprofielen toevoegen aan uw toestel

background image

Meldingsprofielen toevoegen aan uw toestel

Naast het aanpassen van de standaardmeldingsprofielen op uw BlackBerry-toestel, kunt u ook uw eigen profielen
toevoegen aan uw toestel.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Meldingen aan.

3.

Raak

aan.

4.

Voer in het veld Nieuw profiel een naam voor het profiel in.

5.

Raak Maken aan.

6.

Wijzig de instellingen voor Geluid, Trillen, Melding tijdens bellen, Directe voorbeelden of LED.

7.

Desgewenst kunt u eigen app-meldingen instellen die voorrang hebben op het meldingsprofiel, door App-meldingen

aanpassen aan te raken.