BlackBerry Q5 - Bluetooth-technologie inschakelen

background image

Bluetooth-technologie inschakelen

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth aan.

3.

Zet de schakelaar Bluetooth aan.

Wanneer Bluetooth-technologie is ingeschakeld, wordt blauw en verschijnt

in de linkerbovenhoek van het scherm.

Gebruikershandleiding

Instellingen

159

background image

Als u Bluetooth-technologie wilt uitschakelen, zet u de Bluetooth-schakelaar uit.