BlackBerry Q5 - Een alternatieve toetsenbordindeling selecteren

background image

Een alternatieve toetsenbordindeling selecteren

Sommige talen hebben meer dan een optie voor de toetsenbordindeling. Voor die talen kunt u de toetsenbordindeling
selecteren die het meest natuurlijk voor u voelt. De QWERTY-indeling is beschikbaar als optie voor alle talen.

1.

Raak op het scherm Invoertaal een van de ingeschakelde talen aan die u al geselecteerd hebt.

2.

Als er meerdere opties bestaan, raakt u in de vervolgkeuzelijst een indeling aan.

3.

Raak Instellen als standaardwaarde aan als u wilt dat de geselecteerde indeling de standaardindeling is wanneer u

deze taal gebruikt.