BlackBerry Q5 - Memilih teks menggunakan Papan Kekunci BlackBerry

background image

Memilih teks menggunakan Papan Kekunci BlackBerry

Papan Kekunci BlackBerry menyediakan beberapa cara untuk menyerlahkan dan memilih teks.

1.

Serlahkan teks yang anda ingin pilih:
• Pada skrin, sentuh dan tahan perkataan.

2.

Untuk mengembangkan pemilihan teks, lakukan salah satu perkara berikut:
• Untuk memilih lebih banyak teks secara automatik, terus sentuh dan tahan teks di skrin. Pilihan anda

mengembang daripada perkataan kepada ayat, dan daripada ayat kepada perenggan selama mana anda

menahan.

• Ketik

untuk mengembangkan pemilihan kepada perkataan.

• Ketik

untuk mengembangkan pemilihan kepada seluruh perenggan.

• Untuk memilih lebih banyak teks yang diterbitkan, seperti dalam pelayar atau fail PDF, gerakkan pemegang

penunjuk kursor untuk menyerlahkan seluruh bahagian teks.

• Untuk memilih lebih banyak teks dalam editor teks, seperti mesej e-mel, letakkan kursor pada permulaan teks

yang anda ingin pilih. Sentuh dan tahan

dan seret bulatan kepentingan di skrin untuk menyerlahkan seluruh

bahagian teks.

Untuk menolak pilihan, ketik di mana sahaja di atas skrin.