Bantuan BlackBerry Q5

background image

BlackBerry Q5 Smartphone

Versi: 10.3.2

Panduan Pengguna

background image

Diterbitkan: 2015-06-08

SWD-20150608150435819

background image

Kandungan

Persediaan dan asas...................................................................................................................................... 6

Baru dalam keluaran ini................................................................................................................................. 6
Peranti anda sepintas lalu.............................................................................................................................. 9
Apa yang berbeza tentang BlackBerry 10 OS? ............................................................................................. 10
Ikon pemberitahuan.....................................................................................................................................16
Ikon Menu................................................................................................................................................... 17
Menyediakan peranti anda...........................................................................................................................17
Menggunakan gerak isyarat .........................................................................................................................20
Interaksi lanjutan......................................................................................................................................... 27
Memperibadikan peranti anda..................................................................................................................... 29
Penukaran Peranti....................................................................................................................................... 30
Mengenai BlackBerry ID ..............................................................................................................................40

Telefon dan suara........................................................................................................................................ 44

Telefon........................................................................................................................................................ 44
Pemberitahuan dan nada dering.................................................................................................................. 54
Mel Suara.................................................................................................................................................... 61

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................64

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................64
joyn untuk peranti BlackBerry 10 ................................................................................................................ 95

Media.......................................................................................................................................................... 98

Menukar kelantangan media........................................................................................................................98
Sambungan, format dan codec fail audio dan video yang disokong............................................................... 98
Rangkaian dan Sambungan: Media..............................................................................................................99
Kamera........................................................................................................................................................99
Gambar..................................................................................................................................................... 109
Muzik........................................................................................................................................................ 117
Video.........................................................................................................................................................121

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................126
Perkongsian media.................................................................................................................................... 129
Radio FM...................................................................................................................................................130

Tetapan.....................................................................................................................................................133

Menyesuaikan tetapan peranti anda...........................................................................................................133
Mengemas kini perisian peranti anda......................................................................................................... 137
Bateri dan kuasa........................................................................................................................................138
Sambungan............................................................................................................................................... 146
Papan Kekunci BlackBerry dan menaip......................................................................................................174
Bahasa......................................................................................................................................................182
Kaedah input papan kekunci......................................................................................................................184
Paparan skrin............................................................................................................................................ 196
Kebolehcapaian.........................................................................................................................................197
Kad media dan storan................................................................................................................................ 216
Menggunakan peranti anda dengan BlackBerry Link ................................................................................. 221

Aplikasi dan ciri......................................................................................................................................... 232

Menyusun aplikasi..................................................................................................................................... 232
Perihal BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 235
Kalendar....................................................................................................................................................239
Kenalan.....................................................................................................................................................250
Jam........................................................................................................................................................... 258
Aplikasi Android.........................................................................................................................................263
Peta dan GPS.............................................................................................................................................265
Pelayar...................................................................................................................................................... 273
Tag Pintar ................................................................................................................................................. 281
Pengurus Fail ............................................................................................................................................285
Kalkulator..................................................................................................................................................289

Produktiviti dan kerja................................................................................................................................. 291

Mengenai BlackBerry Balance dan ruang kerja anda ................................................................................. 291
Ingat..........................................................................................................................................................297

background image

Keselamatan dan sandaran........................................................................................................................305

Kata laluan dan mengunci..........................................................................................................................305
Apa yang perlu dilakukan jika peranti anda hilang atau dicuri..................................................................... 312
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................312
Memadam bersih peranti untuk memadam data peranti anda.................................................................... 314
Tetapan keselamatan................................................................................................................................ 315
Password Keeper ...................................................................................................................................... 317

Notis undang-undang................................................................................................................................ 322