BlackBerry Q5 - Upravljanje datotekama

background image

Datoteke i mape spremljene na odabranim uređajima prikazuju se u Upravljanje datotekama kada se otvore ili pogledaju.

Upravljanje datotekama

Promjena naziva datoteke ili mape

Upravljanje datotekama omogućuje vam promjenu naziva datoteka i mapa, kao što je ispravak pravopisne pogreške ili
upisane riječi. Za promjenu naziva datoteke ili mape:

1.

Dodirnite i držite datoteku ili mapu.

2.

Dodirnite

.

Savjet: Za promjenu vrste datoteke dodirnite i držite datoteku. Dodirnite

>

.

Dodavanje mape

Kada otvorite Upravljanje datotekama, prikazat će se popis unaprijed definiranih mapa. Za dodavanje mape učinite
sljedeće:

1.

Otvorite mjesto gdje želite dodati novu mapu.

2.

Dodirnite

.

3.

Dodirnite

.

Napomena: Možda nemate mape koje ste ranije definirali na povezanom uređaju ili pogonu kao što su računalo ili
multimedijska kartica.

Traženje stavke u aplikaciji Upravljanje datotekama

Korisnički priručnik

Aplikacije i značajke

277

background image

1.

Dodirnite

.

2.

Unesite ime ili dio imena stavke koju tražite.

Napomena: Za traženje stavke na povezanom uređaju morate izvršiti pretragu dok je uređaj otvoren u aplikaciji Upravljanje
datotekama.

Sortiranje datoteka i mapa

Svoje datoteke i mape možete sortirati po nazivu, datumu, vrsti ili veličini. Također možete odlučiti hoćete li datoteke i
mape prikazati uzlaznim ili silaznim redoslijedom.

Savjet: Kako biste promijenili način prikaza datoteka i mapa, dodirnite

da ih prikažete kao popis ili

da ih prikažete

kao mrežu.

Dodirnite

>

.

• Kako biste promijenili način razvrstavanja datoteka, dodirnite Sortiraj > Naziv, Datum, Vrsta ili Veličina.
• Kako biste promijenili redoslijed datoteka ili mapa, dodirnite Redoslijed > Uzlazno ili Silazno.

Odabir više datoteka

1.

Dodirnite

.

2.

Dodirnite

.

3.

Dodirnite stavke koje želite označiti.

Kako biste odznačili stavke koje ste dodirnuli greškom, ponovno ih dodirnite.