BlackBerry Q5 - Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu rychlé volby

background image

Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu rychlé volby

Kontakty a čísla lze přidat do dvou různých seznamů rychlých voleb. Do seznamu rychlých voleb, který se nachází v horní
části obrazovky Hovory, lze přidat maximálně 12 kontaktů nebo čísel. Kontakty a čísla můžete rovněž přidat do seznamu
rychlé volby na klávesnici. Číslo pak vytočíte stisknutím a přidržením jedné klávesy na klávesnici. Ve výchozím nastavení je
součástí seznamu rychlých voleb přístupové číslo hlasové pošty.

1.

V aplikaci Telefon klepněte na možnost

nebo

.

2.

Dotkněte se kontaktu nebo telefonního čísla a přidržte je.

3.

Klepněte na ikonu

.

Přidání kontaktu do seznamu rychlé volby pro klávesnici

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Klávesové zkratky a rychlá volba.

3.

Na obrazovce klepněte na klávesu, kterou chcete ke kontaktu přiřadit.

4.

Klepněte na možnost Rychlá volba.

5.

Klepněte na kontakt, který chcete přiřadit k dané klávese.

Chcete-li volat kontakt ze seznamu rychlého vytáčení na klávesnici, na domovské obrazovce stiskněte a podržte klávesu,
kterou jste přiřadili kontaktu.

Odstranění kontaktu nebo čísla ze seznamu rychlé volby na obrazovce

Hovory

1.

V aplikaci Telefon klepněte na možnost

.

2.

V seznamu rychlé volby se dotkněte kontaktu nebo čísla a přidržte je.

3.

Klepněte na ikonu

.

Uživatelská příručka

Telefon a hlas

47

background image

Odstranění kontaktu ze seznamu rychlé volby pro klávesnici

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Klávesové zkratky a rychlá volba.

3.

Stiskněte a přidržte kontakt rychlé volby.

4.

Klepněte na ikonu

.

Skrytí seznamu rychlé volby na obrazovce Hovory

1.

V aplikaci Telefon klepněte na možnost

.

2.

Posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

3.

Klepněte na ikonu

.