BlackBerry Q5 - Používání služby vizuální hlasové pošty

background image

Používání služby vizuální hlasové pošty

Poslech zprávy vizuální hlasové pošty

1.

V rámci centra BlackBerry Hub nebo v aplikaci Telefon klepněte na zprávu hlasové pošty.

2.

Klepněte na možnost

.

Přeposlání zprávy vizuální hlasové pošty

1.

V aplikaci BlackBerry Hub nebo v aplikaci Telefon stiskněte a přidržte zprávu hlasové pošty.

2.

Klepněte na možnost

.

Uložení zprávy vizuální hlasové pošty

Systém hlasové pošty vašeho poskytovatele služeb může po určité době zprávy automaticky odstranit. Jestliže nechcete,
aby byla zpráva automaticky odstraněna, můžete si ji uložit do zařízení.

1.

V rámci centra BlackBerry Hub nebo v aplikaci Telefon klepněte na zprávu hlasové pošty a podržte ji.

2.

Klepněte na možnost Uložit.

Změna pozdravu vizuální hlasové pošty

Pozdrav hlasové pošty představuje odchozí zprávu, která se volajícímu přehraje dříve, než bude možné zanechat zprávu
vám. V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

1.

V aplikaci Telefon posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

Uživatelská příručka

Telefon a hlas

59

background image

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Klepněte na možnost

> Změna pozdravu hlasové schránky.

4.

V rozevíracím seznamu Pozdrav proveďte jednu z následujících akcí:
• Pokud chcete jako pozdrav hlasové pošty přehrát vaše telefonní číslo, klepněte na možnost Telefonní číslo.
• Pokud chcete jako pozdrav hlasové pošty přehrát své jméno, klepněte na možnost Jméno.
• Chcete-li nahrát vlastní pozdrav hlasové pošty, klepněte na možnost Osobní zpráva.

Změna hesla vizuální hlasové pošty

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

1.

V aplikaci Telefon posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

>

.

3.

Klepněte na možnost Změnit heslo.

Zablokování stahování zpráv vizuální hlasové pošty při roamingu

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

1.

V aplikaci Telefon posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

>

.

3.

Zrušte zaškrtnutí pole Mezinárodní roaming.