BlackBerry Q5 - Roaming

background image

Roaming

Cestujete-li mimo oblast s pokrytím vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, ve většině případů se zařízení BlackBerry

automaticky připojí ke vhodné bezdrátové síti. Někdy bude ovšem nutné kontaktovat poskytovatele, aby vám službu na

dané SIM kartě nebo zařízení zajistil. Pokud si nejste jisti, zda je v zařízení nastaven roaming nebo jaké poplatky se za tuto

službu platí, doporučujeme před cestou vše ověřit u poskytovatele služeb.

Ruční změna připojení k bezdrátovým sítím

Pokud jste na cestách, zařízení BlackBerry podporuje automatické přepínání do vhodné bezdrátové sítě. Pokud však
budete mít potíže s připojením nebo bude signál sítě slabý, může být zapotřebí přepnout síť ručně.

Uživatelská příručka

Nastavení

147

background image

Chcete-li ručně přepnout bezdrátové sítě, musí být tato služba zahrnuta v plánu bezdrátových služeb a zařízení musí být
připojeno k síti GSM nebo UMTS.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Sítě a připojení > Mobilní síť.

3.

Pokud je přepínač Mobilní síť nastaven do polohy Vypnuto, nastavte jej do polohy Zapnuto.

4.

V rozevíracím seznamu Režim výběru sítě klepněte na možnost Ručně.

5.

Poté, co zařízení dokončí vyhledávání sítí, klepněte na požadovanou síť.

Vypnutí datových služeb při roamingu

V závislosti na vašem plánu bezdrátových služeb můžete v zařízení BlackBerry vypnout datové služby (e-mailové zprávy,
zprávy PIN, textové zprávy s přílohami a službu prohlížeče) tak, aby zůstaly dostupné pouze základní textové zprávy
a telefon. Vypnutím datových služeb při roamingu zabráníte účtování dalších poplatků za roaming. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Sítě a připojení > Mobilní síť.

3.

Pokud je přepínač Mobilní síť nastaven do polohy Vypnuto, nastavte jej do polohy Zapnuto.

4.

V rozevíracím seznamu Datové služby při roamingu klepněte na hodnotu O nebo Dotázat se.