BlackBerry Q5 - Přehled znaků pro dánštinu, norštinu, finštinu a švédštinu

background image

Přehled znaků pro dánštinu, norštinu, finštinu a švédštinu

Standardní rozložení dánské, norské, finské a švédské klávesnice vypadá následovně:


V závislosti na jazyku zadávání se v některých případech může klávesnice BlackBerry od uvedeného příkladu mírně lišit.
Pokud se v zařízení nezobrazují dánské, norské, finské nebo švédské znaky, zkuste na obrazovce nastavení zadávání textu
v části Další rozložení vybrat možnost qwerty_nb.