BlackBerry Q5 - Časovač

background image

Časovač

Nastavení časovače

1.

Klepněte na ikonu

>

.

2.

Stiskněte minutovou ručičku na vnější straně hodinového číselníku a přidržte ji.

3.

Otočte ručičkou v ciferníku na požadovaný čas.

4.

Klepněte na možnost

.

Rada: Ručička umožňuje nastavit časovač po minutových krocích. Chcete-li časovač nastavit na určitou minutu a sekundu,
klepněte na ikonu

. Klepněte na rozevírací seznam Nastavit čas. Posunem nahoru nebo dolů můžete upravit hodiny,

minuty a sekundy časovače.

Změna tónu časovače

1.

Klepněte na ikonu

>

.

2.

Klepněte na ikonu

.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

253

background image

3.

Klepněte na možnost Tón časovače.

4.

Klepněte na tón časovače.

Rada: Chcete-li použít hudbu, kterou jste přidali nebo stáhli do zařízení BlackBerry, klepněte na ikonu

.