Nápověda pro BlackBerry Q5

background image

BlackBerry Q5 Smartphone

Verze:: 10.3.2

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2015-06-08

SWD-20150608154401449

background image

Obsah

Nastavení a základní funkce...........................................................................................................................6

Novinky v tomto vydání.................................................................................................................................. 6
Rychlé seznámení se zařízením......................................................................................................................8
Čím se zařízení BlackBerry 10 OS liší? ..........................................................................................................10
Ikony oznámení............................................................................................................................................16
Ikony nabídky.............................................................................................................................................. 17
Nastavení zařízení........................................................................................................................................17
Používání gest..............................................................................................................................................20
Pokročilé interakce...................................................................................................................................... 27
Přizpůsobení zařízení................................................................................................................................... 28
Změna zařízení............................................................................................................................................ 29
Informace o aplikaci BlackBerry ID ..............................................................................................................39

Telefon a hlas.............................................................................................................................................. 42

Telefon........................................................................................................................................................ 42
Oznámení a vyzváněcí tóny.......................................................................................................................... 51
Hlasová pošta.............................................................................................................................................. 58

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 61

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 61
Aplikace joyn pro zařízení BlackBerry 10 ..................................................................................................... 91

Média.......................................................................................................................................................... 94

Změna hlasitosti zvuku médií....................................................................................................................... 94
Podporované přípony, formáty a kodeky zvukových a video souborů............................................................. 94
Odstraňování problémů: Média.................................................................................................................... 95
Fotoaparát...................................................................................................................................................95
Obrázky.....................................................................................................................................................105
Hudba....................................................................................................................................................... 112
Videa.........................................................................................................................................................117

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................122
Sdílení médií..............................................................................................................................................125
FM Rádio...................................................................................................................................................126

Nastavení.................................................................................................................................................. 129

Úprava nastavení zařízení.......................................................................................................................... 129
Aktualizace softwaru zařízení .................................................................................................................... 133
Baterie a napájení......................................................................................................................................134
Připojení....................................................................................................................................................142
Klávesnice BlackBerry a psaní................................................................................................................... 168
Jazyk......................................................................................................................................................... 176
Metody zadávání pomocí klávesnice...........................................................................................................178
Zobrazení na obrazovce............................................................................................................................. 190
Usnadnění.................................................................................................................................................191
Paměťové karty a úložiště...........................................................................................................................210
Používání zařízení s aplikací BlackBerry Link ............................................................................................. 214

Aplikace a funkce...................................................................................................................................... 225

Organizace aplikací....................................................................................................................................225
Informace o aplikaci BlackBerry Assistant ................................................................................................. 228
Kalendář....................................................................................................................................................232
Kontakty....................................................................................................................................................243
Hodiny.......................................................................................................................................................251
Aplikace pro systém Android......................................................................................................................256
Mapy a GPS............................................................................................................................................... 258
Prohlížeč................................................................................................................................................... 266
Inteligentní značky .................................................................................................................................... 274
Správce souborů ....................................................................................................................................... 278
Kalkulátor..................................................................................................................................................281

Produktivita a práce...................................................................................................................................283

Technologie BlackBerry Balance a pracovní prostor .................................................................................. 283
Pamatujte..................................................................................................................................................289

background image

Zabezpečení a zálohování.......................................................................................................................... 296

Hesla a uzamčení...................................................................................................................................... 296
Postup v případě ztráty nebo krádeže zařízení............................................................................................ 303
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................303
Vymazání dat ze zařízení............................................................................................................................ 305
Nastavení zabezpečení.............................................................................................................................. 305
Správce hesel ........................................................................................................................................... 308

Právní upozornění......................................................................................................................................313